Motion Design & marknadsföring

Brief

Ta fram en kreativ idé och skapa marknadsföring för Forsbergs examensutställning 2020 utifrån denna idé.

Under början av vårt examensarbete gjorde Corona sitt intåg i Sverige och social distansering gjorde det omöjligt för oss att ha en fysisk utställning. Mitt team var med i diskussionerna med skolans ledning kring hur examensutställningen skulle kunna visas på bästa sätt under pandemin.

Lösning

Mitt team valde att arbeta grafiskt och textmässigt kring ägg.
Ägg är en flitigt använd symbol i många kulturer och generationer. De står för liv, pånyttfödelse och framtidstro något som också symboliserar vår bransch och som vi kan behöva bli extra påminda om efter denna start på 2020.

Vi arbetade nära Jonas Holm och Christian Altmann som valdes ut för att skapa hemsidan där avgångselevernas examensprojekt ska visas upp.

Jag arbetade främst med den rörliga grafiken, produktion för sociala medier och i kommunikationen mellan vår arbetsgrupp och avgångsklasserna.

Team: Oliver Habbe och Ebba Westlander Granath.

Grafisk profil

Utmaningen var att skapa ett formspråk som kunde ta för sig när det behövdes men som också kunde stå i bakgrunden och komplettera andra elevers projekt till utställningssidan. Eftersom vårt fokus låg digitalt tog vi chansen att arbeta främst med rörlig grafik.
För att skapa sammanhållning med skolan valde vi typsnittet Franklin Gothic som används i loggan och på hemsidan. Färgpaletten med gult och en nyanserad vit är hämtad från äggets innehåll, dessa kontrasterar med det svarta i typografin.

Enheter

För att sprida ordet om Forsbergs 2020 hade vi en liten budget för betald marknadsföring men förlitade oss till stor del på skolans sociala medier och det kontaktnät vi fått under tiden på skolan. Som betald kanal valde vi att använda digitala branschtidningar samt sponsra inlägg i sociala medier för att nå utanför följarskaran.

Fler Projekt