Idé, identitet & utförande

Brief

Arbeta i grupp om tre och ta fram en identitet för Moderna museets utställning om Atsuko Tanaka. Identiteten ska innehålla en katalog, affischer för Stockholms kulturtavlor och inbjudan till journalister och skribenter. Typografin ska följa asymmetriska regler.

Lösning

Många av Tanakas tidiga verk är skapade som performance eller interaktiva skulpturer vilket vi ville ta till vara på i vårt koncept. Samtliga delar kräver någon typ av handling och aktivering av den som vill veta mer om utställningen och konstnären.
Som grafiska element och för att skapa igenkänning har vi valt att använda organiska cirkelformer inspirerade från Tanakas senare verk.

Affisch

Affischen på kulturtavlorna

En självklar del av Tanakas konstnärskap var interaktiviteten och att du som besökare kan påverka konsten men denna möjlighet försvinner alltmer när verken åldras och får ett högre ekonomiskt värde. Affischen som kommer att hänga högt upp på kulturtavlorna i Stockholm behöver aktiveras av de förbipasserande som vill läsa dess innehåll. Genom ett snöre får man själv öppna affischens budskap, på baksidan av den del som dras bort finns en fribiljett in till utställningen och en uppmaning att återvinna pappret om man mot förmodan inte vill gå dit.

Inbjudan

Inbjudan till vernissage i kuvert
Inbjudan till vernissagen

För att intressera journalister och andra proffstyckare inför utställningen skickas en inbjudan med en present ut. Presenten består av en nyckel och vill du veta vad det innebär måste du närvara vid invigningen.

Katalog

Katalog framsida med nyckel
Katalog baksida
Katalog uppslag
Katalog uppslag 2

Katalogen är bunden med en japansk teknik. Den uppmerksamme kommer snart att upptäcka katalogens hemlighet och hur nyckeln kommer till användning i och med vissa uppslags franska vikning som måste sprättas upp om man vill se vad som finns inuti. Självklart kan även sidorna dyrkas upp med andra verktyg som smörknivar, ett finger eller ett annat papper.

Fler Projekt